Z tisku

 

 

 

 

..... Chocerady, Vranov, Ostředek, Choratice, Drahňovice, Divišov, Všechlapy, Psáře, Trhový Štěpánov, Soutice, Hulice, Keb lov, .....

Tak to v sobotu 23. února odpoledne vypadalo v sále hospody Na Konci světa v Drahňovicích. Dostaveníčko si tu tentokrát dala ta nejmladší generace vesničky, která je široko daleko známá svojí hojnou společenskou aktivitu. Nechyběli tu v

24.2.2008 16:46

 

Piráti zakotví na rybníkuPiráty déšť neděsil, připluliPiráti zakotví na rybníku

                                                    Piráty déšť neděsil, připluli

Nikoli avizovaný výstřel z pirátského korábu, ale hrom zahájil netradiční společenskou událost na břehu místního rybníku. Ani bouřka a dešťové přeháňky však nepřinutily Drahňovické akci přerušit. #8226; Nic z plánovaného progra

25.6.2007 7:29

 

MOKŘADLA

   Drahňovice/ Benešovsko  (ČTK) - Ochránci přírody ručně kosí orchidejové louky v Drahňovických mokřadlech. Snaží se tak zachránit vzácnou květenu a živočichy, kteří v nich žijí. Sečení a hrabání zhruba čtyřhektarového pozemku zvládne deset lidí, řekl dnes ČTK Martin Klaudys z Českého svazu ochránců přírody Vlašim (ČSOP)
 
Kosení mokřadu (PR Rybníky)
Foto:  Salamandr

    Louka se kosí jednou ročně a sehnat sekáče není podle Klaudyse problém. "S kosou umí zacházet staří i mladí," poznamenal. Při údržbě mokřadel pomáhají členové ČSOP nebo brigádníci z řad veřejnosti. 

    Drahňovická mokřadla v údolí Křešického potoka jsou v rámci Podblanicka výjimečnou lokalitou. Z vzácných a zvláště chráněných rostlin mokřadů na nich roste česká orchidej prstnatec májový nebo suchopýr úzkolistý. K vzácnějším rostlinám patří také ocún jesenní. 

    "Obhospodařování mokřadních luk představuje velký podíl ruční práce, mokřadla proto nebyla dlouhodobě sečena a vzácných rostlin na nich ubylo," uvedl Klaudys. Drahňovická mokřadla nyní obhospodařuje ČSOP. Jeho členové s pomocí brigádníků ručně sečou i další lokality na Podblanicku, například louky Na Pramenech u Načeradce, u Blažejovic nebo v Jinošovském údolí. 

    V posledních letech brigádníci kosili i louky v přírodní památce Na Ostrově u Nemíže, která je lokalitou s nejbohatší populací jalovce obecného nejen na Podblanicku, ale i v celém Středočeském kraji. Letos tam ČSOP po desetiletích obnovil pastvu. Několik koz a téměř dvě desítky ovcí pomáhají zbavit louku mladých keřů trnek a maliníku, třtiny a kopřiv.

30. května 2008

 

Ochránci přírody kosí orchideové louky na Drahňovických mokřadlech

30.5.2008
VLAŠIM [Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim]
Autor: Martin Klaudys, tel: 317 845 169


S přicházejícím létem a odrůstající travou přichází období sečí luk. Český svaz ochránců přírody Vlašim připravuje sečení orchideových luk i na Drahňovických mokřadlech.

Drahňovická mokřadla nalezneme na sever od obce Drahňovice v hluboce zařízlém údolí Křešického potoka. Zdejší louky jsou kvalitní ukázkou mokřadních luk s typickou květenou, v rámci Podblanicka se jedná o výjimečnou lokalitu. Z vzácných a zvláště chráněných rostlin mokřadů zde roste česká orchidej prstnatec májový nebo suchopýr úzkolistý, význačný bílým chmýrem. K vzácnějším rostlinám zdejších mokrých luk patří i ocún jesenní, který ovšem kvete až na podzim.
Obhospodařování mokřadních luk představuje velký podíl ruční práce, proto nebyla mokřadla dlouhodobě sečena a vzácných rostlin ubylo. Drahňovická mokřadla nyní obhospodařuje Český svaz ochránců přírody Vlašim v rámci programu pozemkového spolku. Obnova sečení luk by nebyla možná bez spolupráce s vlastníky pozemků a vstřícnosti občanů Drahňovic. Díky pravidelnému sečení se tak návštěvníci při procházce mohou kochat květy kohoutků a čertkusů nebo se zaposlouchat do hlasu žab, osidlujících některou z nově vybudovaných tůní.


Martin Klaudys


Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel. /fax: 317 845 169, 317 845 965
E-mail: vlasim@csop.cz
URL: https://www.csopvlasim.cz
Pohotovostní telefon Záchranné stanice pro živočichy: 777 800 460 (nonstop)

Soutěžní perličky
 

 

Letošní krajské kolo soutěže Vesnice roku provázela úsměvná poetika, která na nás dýchá z díla Bohumila Hrabala, i jadrný humor, jejž velmi dobře známe z filmů Zdeňka Trošky.
Během každé soutěže se porota dostane do situace, kdy její členové horko těžko skrývají úsměv. Stejným nástrahám byla vystavena i hodnotící komise během středočeského kola soutěže Vesnice roku. Při návštěvách soutěžních obcí jí mnohdy od smíchu vyhrkly slzy do očí.
„Fandím obcím, v nichž je cítit, že to tam žije, že lidé drží při sobě a vymýšlí různé ptákoviny, jak se pobavit,“ říká dlouholetý člen komise Antonín Podzimek. Jednou z těchto obcí jsou i Drahňovice, kde si na nudu a nedostatek nápadů rozhodně nikdo nestěžuje. A tak se komise výtečně pobavila během zhlédnutí videozáznamu z jejich jedinečné akce nazvané Plážová party. V květnu, kdy mnozí z nás drkotali zuby a marně vyhlíželi sluníčko, se drahňovické dámy oblékly do plavek, vytáhly slunečníky i opalovací krémy a na břehu malého rybníčka poblíž návsi pánům předvedly, jak to vypadá na floridské pláži. To, že si přitom ještě pochutnaly na pravých kokosech a exotické koktejly tekly proudem, snad ani nemusíme dodávat...
Starosta jiné obce vyloudil členům komise úsměv na tváři zase svou bezprostředností. Na otázku, zda by jim mohl ukázat obecní knihovnu, totiž odpověděl: „To víte, lidé u nás pracují do noci a potom mají chuť spíš na pivo než na knihu.“
Jiný starosta se zase omlouval, že nemůže předložit kroniku slovy: „Kronikářka nám utekla za ženichem i s kronikou.“
A to jsou momenty, na které budou členové komise ještě dlouho vzpomínat. Momenty, jež jsou jako vystřižené z půvabné Vesničky mé střediskové či z proslulé Troškovy trilogie Slunce, seno...

Vyšlo 25.8.2006 v deníku Mladá fronta DNES - rubrice Středočeské listy
hn.ihned.cz  24. 10. 2005  00:24  (aktualizováno: 20. 3. 2006  14:44)
 

Posázaví u Českého Šternberka

Volíme-li za start a cíl Český Šternberk, nabízí se jednoznačně a bez možnosti výběru osmdesátikilometrový cyklokruh po třech značených cyklotrasách, který nám ukáže Sázavu od Hvězdonic po Český Šternberk a přilehlou část Benešovska.
 
reklama

 Je na něm několik významných i drobných památek (dalších v těsném okolí trasy si v popisu nevšímáme), které příjemně rozdělují putování na menší úseky a odpočinková místa. Zvlněné Benešovsko činí trasu středně obtížnou a průměrný cykloturista jí musí věnovat v této roční době celý "světelný" den.
Z Českého Šternberka se vydáme po cyklotrase 0073 po proudu Sázavy po místní asfaltové silnici do Poříčka (4), osady na soutoku Křešického potoka a Sázavy, kde odbočí doleva. Místní asfaltka nás vede i půvabným zalesněným údolím proti proudu Křešického potoka. Když les skončí, vystoupáme z údolí vlevo po polní cestě do Drahňovic (9). I za nimi pokračujeme polní cestou, která nás opět svede ke Křešickému potoku, podjedeme dálnici D1, narazíme na silnici. Dáme se po ní vpravo vzhůru do Třemošnice (12) s kaplí a kamenným křížem a dál souběžně s dálnicí do Ostředku (16). Po silnici se přehoupneme do Čakova (17), otevřenou krajinou sjedeme do osady Vlkov (19) a zvolna stoupáme do Teplýšovic (22) s kostelem sv. Havla. Stále otevřenou krajinou, na křižovatce silnic rovně, dojedeme do Okrouhlic (26) a na rozcestí cyklotras na okraji obce se dáme po cyklotrase 0068 vpravo. Po místní silničce zvolna sjíždíme do Petroupimi (28) a za ní po polní cestě mírně stoupáme do Soběhrd (30) s novorománským kostelem Nanebevzetí P. Marie a novobarokní evangelickou modlitebnou s apsidou a věží; obě stavby pocházejí ze začátku 20. stol. Přes Plhov (31) a Mezihoří (32) jedeme po silnici a pak už polní cestou klesáme do Čerčan (36). Narazíme na silnici na okraji obce a dáme se po ní vpravo s cyklotrasou 19. Stoupáme přes Přestavlky u Čerčan (39) a za nimi v závěru příjemně klesáme do Vranova (42) s původně románským kostelem sv. Václava a dál pod dálnicí D1 k Sázavě do Hvězdonic (45). Chvilku jedeme při železniční trati, pak se po lávce dostaneme na druhý břeh Sázavy a proti proudu mírně stoupáme do Chocerad (48). Rekreační obci pod Komorním Hrádkem vévodí zbarokizovaný kostel Nanebevzetí P. Marie. Teď se budeme po pohodlné komunikaci držet řeky Sázavy, projedeme většinou již ztichlými chatovými osadami, narazíme na jediné rozcestí s restaurací Na Mariánce (53) a vjedeme do rozlehlé obce Sázava (58). Dál při Sázavě narazíme na Čertovu brázdu (59), hluboké údolí končící v Sázavě, které podle pověsti vyoral sv. Prokop pluhem, do kterého zapřáhl čerta. Opustíme řeku Sázavu a zvolna stoupáme k Talmberku (64) a ještě výš, abychom v závěru sjeli na chvilku zpět k řece do letoviska Rataje nad Sázavou (69). Původně trhová ves byla ve l4. stol. přeměněna v opevněné městečko se dvěma hrady. Opět opouštíme řeku Sázavu, stoupáme do Ježovic (72) a pak už přes Otryby (75) sjíždíme zpátky do Českého Šternberka (80).

Jan Stráský                                                                                                
Autor je místopředsedou Klubu českých turistů, bývalý ministr a premiér

90542_vylet_mapa (mapa)
MAPA: Okolí Prahy, cykloturistická mapa 1:100 000, edice KČT č. 7

TRASA: 1. Český Šternberk - 0073: 2. Třemošnice (12) - 3. Ostředek (16) - 4. Okrouhlice (26) - 0068: 5. Čerčany (36) - 19: 6. Vranov (42) - 7. Chocerady (48) - 8. Sázava (58) - 9. Talmberk, zříc. (64) - 10. Rataje n. Sáz. (69) - Český Šternberk (80)
hn.ihned.cz